EN

Lapland North Destinations


Inarissa, Utsjoella ja Sodankylän pohjoisosassa haluttiin yhtenäistää pohjoisimman Lapin matkailumarkkinointi. Laajan alueen monimuotoiset matkakohteet tarvitsivat sateenvarjobrändin, jonka avulla matkailijalle välitettävä viesti säilyy yhdenmukaisena. Puisto otti pähkinän purtavaksi ja porhalsi pohjoiseen.

Lapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Nimi_Slogan.jpg

Aiemmin käytössä ollut markkinointinimi Inari-Saariselkä koettiin alueen matkailutoimijoiden keskuudessa liian rajoittavaksi ja kansainvälisesti kankeaksi. Tilaajan työryhmän kanssa kävimme läpi tarjoamiamme nimivaihtoehtoja ja valitsimme version, joka viestii kansainväliselle yleisölle sekä maantieteellistä sijaintia että useita matkakohteita: Lapland North Destinations.

 

Sloganissa taas keskityimme koko aluetta yhdistävään markkinointikärkeen eli Lapin luontoon. Asiakaspalautteesta selvisi, että matkailija löytää Pohjois-Lapissa paitsi ainutlaatuisia luontoelämyksiä, myös uutta näkökulmaa itseensä. Halusimme sisällyttää henkisen pääoman brändikokemukseen: Find your true nature.

 

Valokuva: Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Lapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Logo_1.jpgLapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Logo_2.jpg

Lapland North Destinations -logon tuli välittää viestiä laajaa aluetta yhdistävistä vetovoimatekijöistä. Tunnuksen merkkiosa tiivistääkin luonnon tarjoamat matkailuvaltit osuvasti. Kokonaisuus taipuu moneksi ja huomioi erilaiset käyttötarpeet.

 

Matkakohteiden markkinointiin valitsimme tunnistettavan typografisen tyylin, joka toimii yksittäisen kohteen tunnuksena ja puhuu samaa kieltä sateenvarjobrändin kanssa.

 

Valokuva: Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Lapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Ilme_1.jpgLapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Ilme_2.gifLapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Ilme3.jpg

Visuaalisessa suunnittelussa pidimme kirkkaana mielessä laajan multidestinaation lainalaisuudet. Alueen sateenvarjobrändin graafisen ilmeen tuli kertoa Pohjois-Lapin vahvuuksista kansainväliselle matkailijalle ja edesauttaa matkakohteita tuomaan esiin erityispiirteitään.

 

Esimerkiksi brändin värikartan pehmeät ja murretut värit kumpuavat pohjoisimman Lapin luonnosta ja heijastavat sen valomaisemaa eri vuodenaikoina.

 

Alueen matkailuorganisaation ja -yrittäjien markkinointityön punaiseksi langaksi tuotimme brändikäsikirjan, joka ohjeistaa markkinoinnin visuaalisuudessa ja kertoo ydinviestit. Brändikirjasta on apua myös alueen matkailutoimijoiden sisäisessä viestinnässä ja brändin jalkauttamisessa.

Lapland_North_Mainostoimisto_Puisto_Tekstisuunnittelu.jpg

Uusi kokonaisuus tarvitsi selkärangakseen bränditarinan, jonka muotoilimme ydinviestien, vetovoimatekijöiden ja työpajassa esiin tulleiden arvojen pohjalta suomeksi ja englanniksi.

 

Jokaisen matkakohteen markkinointikärjen tiivistimme suomen- ja englanninkieliseksi sloganiksi, ja neljälle pääkohteeksi nostetulle destinaatiolle loimme esittelytekstin niin ikään molemmilla kielillä.

Palvelumme

Työpaja Konsepti Brändistrategia Markkinointisuunnitelma Tuotteistus Nimi / slogan Ilme / identiteetti Tekstisuunnittelu Valokuvat Visualisointi Logo Printti ja julkaisut Pakkaukset Verkko ja digi Video ja TV Kuvitus Kirjainmuotoilu Tekoäly
Show menu
Hide Menu